Home | Legals | Sitemap | KIT
Institute of Photonics and Quantum Electronics
Logo IPQ

Building 30.10
Engesserstr. 5
76131 Karlsruhe
Germany

Phone: +49 (0)721 608-42481
Fax:     +49 (0)721 608-42786
E-Mail: officeMaj8∂ipq kit edu

Directions to KIT

Scientific Staff

Professors
Name Title Phone E-Mail
Prof. Dr. +49 721 608-42491 christian koosVfy1∂kit edu
Prof. Dr. +49 721 608-42490 sebastian randelQtj2∂kit edu
Prof. Dr. Dr. h.c. +49 721 608-42492 w freudeFwe6∂kit edu

Scientific Staff
Name Title Phone E-Mail
M.Sc. +49 721 608-47173 md adibLkg7∂kit edu
M. Sc. +49 721 608-26840 (IMT) / +49 721 608-41934 (IPQ) muhammad billahSck5∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-41934 (IPQ)/ -26824 (IMT) matthias blaicherTcv3∂kit edu
Dipl.-Phys. +49 721 608-26840 (IMT) / +49 721 608-41935 (IPQ) philipp-immanuel dietrichJuv1∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-47173 christoph fuellnerRnw9∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-48954 denis ganinJdu9∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-42496 tobias harterAfc2∂kit edu
Dipl.-Phys. +49 721 608-41934 (IPQ)/ -26824 (IMT) tobias hooseIef6∂kit edu
M.Sc. +49 721 608 42487 juned kemalXmh4∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-47170 clemens kieningerPyf2∂kit edu
Dipl.-Phys. +49 721 608-26823 (IMT)/ -47173 (IPQ) daria kohlerAsv4∂kit edu
Dr. +49 721 608-22752 (IMT)/ -47170 (IPQ) yasar kutuvantavidaDkp1∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-42487 pablo marinHlz7∂kit edu
M. Sc. +49 721 608-42480 aleksandar nesicJih4∂kit edu
Dipl.-Phys. +49 721 608-26845 (IMT)/ -41935 (IPQ) n schneiderTjb5∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-42480 philipp trochaRvz8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-42496 (IPQ), -26830 (IMT) sandeep ummethalaUtb2∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-26823 (IMT) sentayehu wondimuWeq8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-41935 yilin xuTtn8∂kit edu
M.Sc. +49 721 608-48954 heiner zwickelMko9∂kit edu